Ο Σύλλογος των Απανταχού Φαλαταδιανών Τήνου ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1951, από Φαλαταδιανούς που είχαν εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα. Σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρηση των δεσμών μεταξύ των μελών του και με το Φαλατάδο, καθώς και η προβολή του χωριού και της Τήνου γενικότερα στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο.Παλιό υδραγωγείο Φαλατάδου "ΠΑΛΙΑΜΑΝΤΡΑΣ"

Χρονολόγηση:
Η ακριβής χρονολόγηση του μνημείου δεν είναι εύκολο να καθοριστεί, διότι δεν εντοπίστηκε προς το παρόν επιγραφή ή χρονολογία που πιθανολογούμε ότι υπήρχε στην όψη της κεντρικής κόγχης, που θα έφερε τον κεντρικό κρουνό. Ωστόσο, ο τρόπος δομής οδηγεί στην υπόθεση ότι η ανέγερση του κτίσματος μπορεί χρονολογικά να τοποθετηθεί από τα μέσα του 18ου αιώνα έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο τύπος της διάρθρωσης της όψης του υδραγωγείου παραπέμπει μάλλον στην περίοδο της ολιγόχρονης τουρκικής κατοχής (1715-1830) ή τους πρώτους χρόνους μετά την δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. Με τις παραπάνω ενδείξεις θεωρούμε ως πιθανή χρονολογία ανέγερσης του υδραγωγείου, το διάστημα από το 1750 ως το 1850.