Ο Σύλλογος των Απανταχού Φαλαταδιανών Τήνου ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1951, από Φαλαταδιανούς που είχαν εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα. Σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρηση των δεσμών μεταξύ των μελών του και με το Φαλατάδο, καθώς και η προβολή του χωριού και της Τήνου γενικότερα στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο.Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Τήνου

Το Δ.Σ. γνωρίζοντας τα προβλήµατα στην αντιµετώπιση των θεµάτων υγείας των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του νησιού καθώς και τις φιλότιµες και ηρωϊκές προσπάθειες που καταβάλλει το υπάρχον προσωπικό του Κέντρου Υγείας Τήνου, στηρίζει απολύτως τις ενέργειές του δήμου Εξωμβούργου για τη µετατροπή του Κέντρου Υγείας σε Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας.

Έτσι αποφάσισε και ψήφισε το παρακάτω ψήφισμα:

1. Απαιτούµε να ισχύσουν και για το νησί µας οι αποφάσειςτου Υπ. Υγείας και να αναβαθµιστεί το Κέντρο Υγείας σε Νοσοκοµείο- Κέντρο Υγείας
2. Να γίνει στο νησί Μονάδα Χρόνιας Αιµοκάθαρσης, µε την απαραίτητη στελέχωση σε προσωπικό
3. Να υλοποιηθεί η απόφαση του Υπ. Υγείας για τη µετατροπή των Περιφερειακών ιατρείων σε Πολυδύναµα, δηλαδή τα Περιφερειακά ιατρεία Κώµης και Στενής να γίνουν Πολυδύναµα.
4. Να στελεχωθούν, άµεσα, το Κέντρο Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία Τήνου, µε το απαραίτητο προσωπικό, λαµβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της θερινής περιόδου.
5. Να δοθούν ισχυρά κίνητρα σε γιατρούς και συναφείς ειδικότητες για την παραµονή τους στα νησιά.
6. Να οργανωθεί και βελτιωθεί η λειτουργία του συστήµατος διακοµιδής των ασθενών και η δηµιουργία ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες.
7. Να ενισχυθούν µε κάθε τρόπο τα προγράµµατα Κοινωνικής Μέριµνας και Πρόνοιας σε όλους τους τοµείς (βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας κλπ)